RM vallg 2020 Midtjylland

OZ4KAJ – Kaj Kaalund

Posted on

Jeg ønsker “et medlemmernes EDR”: ved at båndene imellem lokalafdelingerne og landsforeningen knyttes endnu tættere. ved  at repræsentanter for lokalafdelingerne inviteres af HB til halvårlige møder (fysisk/virtuel) med orientering og erfaringsudveksling som hovedemner. ved at der oprettes et medlemsforum til debat og udveksling af ideer og synspunkter imellem ledelsen og medlemmerne. Jeg ønsker et EDR […]

RM vallg 2020 Midtjylland

OZ3ZU/Viggo

Posted on

Som RM vil jeg arbejde for at samle ALLE aktive radioamatører i EDR. Det skal ske igennem en radikal ændring af strukturen, hvor det fremover er lokalafdelingerne der bestemmer over EDR, i stedet for – som i dag – det er EDRs hovedorganisation der forøger at bestemme over lokalafdelingerne. Det er jo i lokalafdelingerne at […]

RM valg 2020 Nordjylland

OZ1LLY Gert Poulsen

Posted on

Da jeg mener at Nordjylland også skal høres i EDR, må I meget gerne stemme på de 2 kandidater som opstiller til RM. Det er altid godt at nogle vil varetage radioamatørs interesser i form af en god landsforening EDR. Email Addresse: oz1lly@stofanet.dk Telefonnummer: 31441739

RM valg 2020 Hovedstaden

Püschl, Ole, OZ1OP

Posted on

I den kommende valgperiode er der brug for et styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter. Den væsentligste opgave for det nye HB og RM vil blive at definerer foreningens kærneopgaver og sætte fokus på udviklingen af disse Kærneopgaverne, sådan som jeg ser dem: 1: Foreningen skal være værdiskabende for medlemmerne.  understøtte radioamatørsamfundet, […]