RM valg 2020 Sjælland

OZ5WU Michael Wehnert

Jeg stiller op til EDRs RM, fordi ændringer i EDR sker via RM jf. vedtægterne og fordi jeg vil arbejde for:

 • At udvikle et moderne EDR, med respekt for EDRs ånd og formål. Med ærlighed, åbenhed og ordentlig information, som essentielle værktøjer.
 • At EDR er ALLE medlemmers EDR. En ÅBEN forening, med en aktiv inddragelse af medlemmerne.
 • Et EDR, der benytter alle moderne internet platforme til hurtig og præcis kommunikation med foreningens medlemmer og potentielle medlemmer.
 • At EDRs lokalafdelingerne bliver vores forenings lokale ambassader. Lokalafdelingerne ER og SKAL være fundamentet i et moderne EDR. Det er lokalafdelingerne der via aktiviteter skal skaffe ny radioamatører, der også vil være medlemmer i EDR
 • At certifikat kandidater modtager en langt bedre uddannelse UDE i lokalafdelingerne, det vil klæde ny radioamatører bedre på, knytte dem meget mere naturligt til en lokalafdeling
 • At EDR får en fremtidssikret økonomi, der giver medlemmerne mest for pengene. Det er nok ikke et magasin som det kendes nu. Der skal være meget mere synlige medlemsaktiviteter og medlemsstøtte, begge dele skal udmøntes via EDRs lokalafdelinger.
 • At EDRs repræsentantskab vedkender sig sit ansvar og bliver foreningens ledende organ i praksis. Repræsentantskabet udstikker de forretningsordner m.v. som foreningens daglige ledelse – HB og formand SKAL efterleve
 • At EDRs repræsentantskab i samarbejde med lokalafdelingsledelserne udarbejder et strategigrundlag for foreningens udvikling, set i 5 til 10 års perspektiv
 • At EDR etablere mere samarbejde på frekvensområdet og andet relevant, med de store naboer (DARC & RSGB) og selvfølgelig via NRAU
 • At enhver tale om vedtægts- og strukturændringer lægges ned, det giver INTET godt for EDR. De nuværende vedtægter, med nogle små tilbage-rulninger fungerer ganske fint hvis ellers de efterleves.
 • At EDR IKKE skal tilbage til ”gode” gamle dage, som en del kandidater ønsker sig. Det vil ødelægge mere end det gavner.

CV: Årgang 1956. ”Opdraget” på Storno i 1978-82 og har arbejdet med radiosystemer frem til 2005. Derefter med trådløst bredbånd og fibernet.

Min interesse for vores hobby startede omkring 1967 med selvbyg af elektroniske dimser, herunder små FM-sendere. Herefter fulgte medlemskab af EDR og licens i 1971. Er i dag mest aktiv med loddekolben og på HF til SHF, herunder bygning og ansvar for et antal UHF repeatere, samt mage andre spændende projekter.

Foreningsarbejde har vakt min interesse de seneste år. Jeg har været medforfatter på det senest vedtagne kommissorium for Repeaterudvalget og en af drivkræfterne i den ny UHF repeater frekvensplan. Har leveret omridset til EDRs nuværende vedtægter

 • formand for OZ8NST i Næstved, valgt i 2015
 • Medlem af VUSHF-udvalget. Repeater manager, samt Digital Voice- og MGM manager i udvalget
 • formand for Repeaterudvalget valgt som suppleant i 2014, indtrådt i RPU primo 2015

I mit civile liv projektleder/jernbanekoordinator, med ansvar for bl.a GSM-R og fibernet i et jernbaneselskab, med en fortid i landmobil udvikling og service. Jeg er enkemand og bosat i Næstved.

Skriv et svar