RM vallg 2020 Midtjylland

Holmegaard, Finn, OZ7ABM

Posted on

Det er på tide at begrave stridsøkserne, og se fremad. EDR er udfordret og bliver dette ikke ændret er der i løbet af en årrække desværre nok ikke noget der hedder EDR eller radioamatør. Hvad skal EDR: EDR skal lytte til hvorfor licenserede eller interesserede ikke er medlem af EDR. EDR skal lytte til hvad […]

RM vallg 2020 Midtjylland

Mørup Jens OZ1LWT

Posted on

Ønsker en god dialog og åbenhed mellem lokal afdelinger og EDR for at styrke foreningsarbejdet. Jeg synes at bladet Oz er god og spændende. Jeg ønsker at støtte dem som gør et stort stykke arbejde med honorar . Ønsker større åbenhed hvad vi kan gøre for at hjælpe radioamatør, som har brug for hjælp med […]

RM vallg 2020 Midtjylland

Majland Kjeld OZ5KM

Posted on

1) Hovedbestyrelsesarbejdet skal lægges i faste rammer med regelmæssige møder. Forud for hvert møde skal der udsendes en dagsorden med alle de til sagen hørende bilag. Efter hvert hovedbestyrelsesmøde skal der udsendes et så fyldestgørende referat, så medlemmerne kan få det fulde indtryk af mødet. En selvfølge vil mange sige, men sådan har det desværre […]

RM valg 2020 Syddanmark

OZ8XW Flemming Hessel

Posted on

Medlemmernes indflydelse skal styrkes, og EDR skal være stedet, hvor såvel lokalafdelinger som enkeltmedlemmer kan få hjælp og rådgivning. De seneste år er medlemmernes indflydelse og mulighed for at følge med i, hvad der sker i EDR, blevet væsentligt mindre, og ledelsens egenrådighed har begrænset muligheden for at få hjælp og vejledning.Som repræsentantskabsmedlem vil jeg […]

RM vallg 2020 Midtjylland

OZ4KAJ – Kaj Kaalund

Posted on

OBS: Jeg kan desværre ikke deltage i valgmødet i Skive mandag den 17. august af personlige årsager.   Jeg ønsker “et medlemmernes EDR”: ved at båndene imellem lokalafdelingerne og landsforeningen knyttes endnu tættere. ved  at repræsentanter for lokalafdelingerne inviteres af HB til halvårlige møder (fysisk/virtuel) med orientering og erfaringsudveksling som hovedemner. ved at der oprettes et […]

RM vallg 2020 Midtjylland

OZ3ZU/Viggo

Posted on

Som RM vil jeg arbejde for at samle ALLE aktive radioamatører i EDR. Det skal ske igennem en radikal ændring af strukturen, hvor det fremover er lokalafdelingerne der bestemmer over EDR, i stedet for – som i dag – det er EDRs hovedorganisation der forøger at bestemme over lokalafdelingerne. Det er jo i lokalafdelingerne at […]

RM valg 2020 Nordjylland

OZ1LLY Gert Poulsen

Posted on

Da jeg mener at Nordjylland også skal høres i EDR, må I meget gerne stemme på de 2 kandidater som opstiller til RM. Det er altid godt at nogle vil varetage radioamatørs interesser i form af en god landsforening EDR. Jeg håber RM i årets beretning bliver oplyst om foreningens: Tilstand: Hvad er gået godt: […]

RM valg 2020 Hovedstaden

Püschl, Ole, OZ1OP

Posted on

Styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter. Den væsentligste opgave for det nye HB og RM vil blive at finde frem til et styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter, definerer foreningens kærneopgaver og sætte fokus på udviklingen af disse Kærneopgaverne, sådan som jeg ser dem: 1: Foreningen skal være værdiskabende […]