RM valg 2020 Hovedstaden

Püschl, Ole, OZ1OP

Posted on

I den kommende valgperiode er der brug for et styrket og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem alle valgte tillidsrepræsentanter. Den væsentligste opgave for det nye HB og RM vil blive at definerer foreningens kærneopgaver og sætte fokus på udviklingen af disse Kærneopgaverne, sådan som jeg ser dem: 1: Foreningen skal være værdiskabende for medlemmerne.  understøtte radioamatørsamfundet, […]