Lov om Radiofrekvenser, Grønland

EDR Bibliotek

Lov om radiofrekvenser, Grønland

Velkommen

Du er  gæst på biblioteket

Radioamatørernes virke er reguleret internationalt og nationalt

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

For at kunne sende radiokommunikation, skal sendestationen have tildelt en frekvens, stationen kan arbejde på.

Tildeling af frekvenser til forskellige formål er reguleret ved en internationale aftaler administreret af ITU

Under denne administration er amatørradiotjenesten tildelt forskellige frekvensområder indenfor alle segmenter af anvendelige radiofrekvenser.

Link til INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

 

 

NATIONALE BESTEMMESER FOR GRØNLAND

I Grønland er regulering af anvendelse af frekvenser fastlagt i 2 bekendtgørelser

Området administreres af energistyrelsen

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland