RDEposten

EDR Bibliotek

RDEposten

Velkommen

Du er gæst
Log in

RDE-Posten, udgives 11 gange om året, juli mdr. er fritaget.
RDE-Posten, udkommer omkring den 1. i hver måned.
Ansvarshavende redaktør:
OZ1DCZ / 5P1CK, Carsten Kobborg,
Ringkøbingvej 35, Idom, 7500 Holstebro.
Tlf: 23341085, Mail info@rde-posten.dk


RDEposten er uafhængig af EDR, og gengives her med velvillig tilladelse fra RDEpostens redaktion
Januar-nummerets forfattere:

OZ2LS, Lasse Kjærbro
OZ2I Henning Andresen
OZ1IKY, Kenneth Hemstedt
OZ0J, Jørgen Rømming
OZ1DCZ, Carsten Kobborg

Læs i Januar-nummeret 2021

Redaktionen skriver Side: 3
Noget om amatørradio repeatere Side: 4
Bands Alive Side: 18
At vinde en contest Side: 20
Arduino Breadbord Side: 37
QST januar Side: 38
MagPi nr 101 Side: 39
Backup af farvemarkeringer i JTDX & WSJT Side: 40
Østrig for adgang til 60M Side: 43
HackSpace nr 38 Side: 44